Også interessant!

50 elger får påsatt GPS-sender

Elgmerkeprosjektet i vår region er kommet godt i gang. Så langt er 42 av 50 elger merket og fått påsatt GPS-sender. Som...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com