Også interessant!

Selbu kommune ber om uttak av bjørn

Selbu kommune henstiller til Miljødirektoratet om at bjørnen som den siste tiden har oppholdt seg i Øverbygda i Selbu...