Også interessant!

Tiltaksplan for Selbusjøen klar i høst

Statkraft er pålagt å utarbeide en tiltaksplan for Selbusjøen som omhandler erosjon, levevilkår for fisk og gjengroing....