Også interessant!

Selbu bonde- og småbrukarlag krever uttak av bjørn

I et åpent brev til Miljødirektoratet krever Selbu bonde- og småbrukarlag at det skal gis anledning til å ta ut bjørn...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com