Også interessant!

Massiv fiskedød etter hurtig regulering av Nea

Under innspilling av reklamefilm, ved Fishspot (bilde), forrige fredag ble det oppdaget store mengder død fiskeyngel (bilde...