Også interessant!

SNO har fått i oppdrag å felle bjørn i Selbu

Miljødirektoratet har gitt SNO i oppdrag å felle en bjørn i Selbu. Nå vurderes fellingsforsøk med helikopter. -Miljødirektoratet...