Hjemme Om Selbyggen Fakta Selbyggen

Fakta Selbyggen

  • Krav om offentliggjøring av herredstyrets forhandlinger førte til Sebyggens spede start i 1889. Da som en av landets første lokalavviser og trolig den aller første i amtet. Brødrene John og Ola Aas, som i 1882 flyttet til Selbu fra Tydal, skrev møtereferatene for hånd og ved hjelp av en hektograf ble referatene, som etter hvert ble kalt Selbyggen, mangfoldiggjort i 200 eksemplarer. Fra 1895 ble Ole Aas ansvarlig redaktør, til han solgte Selbyggen til sambygdingen Johan Setsaas i Nordenfjeldske annonsebyrå i 1924
  • Krigsåra, med papirrasjonering, tysk sensur og nazipropaganda ble ei vanskelig tid både for eiere og redaktør. Ut på sommeren 1941 stoppet utgivelsen, og Selbyggen kom ikke i gang igjen før i 1947
  • Etter flere redaktørskifter ble Odd Rygg redaktør i 1965 og fram til han gikk av som pensjonist i 1994. I denne perioden ble Selbyggen omdannet til aksjeselskap (1975), og både annonsemengden og abonnenter økte kraftig. Etter en omflakkende tilværelse i forskjellige leide redaksjonslokaler, bygde Selbyggen eget ”hus” og flyttet inn på Nestansringen 7 i 1994
  • Selbyggen, som er et partipolitisk uavhengig lokalblad for Neadalen, har i dag 6 faste ansatte fordelt på 5 årsverk og kommer ut i et brutto opplag på ca 3400 med nærmere 100 prosent dekning i nedslagsfeltet, Selbu og Tydal

John Aas. Redakt¿r i Selbyggen Ola Aas. Redakt¿r i Selbyggen

BRØDRENE JOHN OG OLA AAS, som hadde morsslekta og familienavnet sitt fra Ol-Orsjardet Aas i Tydal, startet Selbyggen og kom ut med det første håndskrevne nummeret 9.juni i 1889. Begge var i huga venstremenn, noe som naturlig også preget den nye lokalavisa og bygda ellers, da Venstres saker sto meget sterkt i Selbu rundt århundreskiftet.

Peter P. Haave jobber pΠSelbyggen

SELBYGGENS LEGENDARISKE PETER P. HAAVE hadde ulike verv i lokalavisas styre i hele 41 år, fra 1947 til 1988.

Odd Rygg og Narve Rognebakke

SELBYGGENS KNOLL OG TOTT; journalist Narve Rognebakke og redaktør Odd Rygg knipset på hver sin side av skrivebordet og i et ganske så beskrivende øyeblikk fra den tida Selbyggens redaksjon holdt til under kummerlige forhold i første etasjen på gamle Bjørkhov.WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com