Også interessant!

Hvor er tilfluktsrommene?

I følge sivilforsvarsadjutant Truls Mølnå i Sør-Trøndelag sivilforsvarstjeneste, er det ingen offentlige tilfluktsrom...