Også interessant!

Signaliserer full utbygging

Hovedutvalg oppvekst hadde møte forrige torsdag, der de fikk presentert ulike alternativ for en ny ungdomsskole på Bell. Skolesjef...