Også interessant!

Mange søker til Selbu videregående

Rektor Svein Ove Dyrdal tror det kan bli opp mot 140 elever ved Selbu videregående skole til høsten. - Vi håper å ha en elevmasse...