Også interessant!

Festtog, festaften og ordførerens ord

Folketoget i 2017 var et av de bedre, ikke de store skøyersakene, men folksomt og mektig. Ordfører Ole Morten Balstad fulgte...